LPM examens

In 2002 is het Landelijk Platform Modevakonderwijs ( LPM ) opgericht. Het doel van deze vereniging van organisaties is het jaarlijks organiseren van examens voor cursisten van modevakscholen. Het LPM heeft kwaliteitsnormen opgesteld voor het diploma Costumière en Kleermaker in het Damesvak.

De modevakscholen welke hiervoor de opleidingen verzorgen, werken volgens deze kwaliteitsnormen. Atelier 88 onderschrijft deze eisen, want zij staan garant voor gedegen vakkennis en aan het ambacht van kleermaker worden terecht hoge eisen gesteld.

Wanneer een opleiding voor costumière en/of kleermaker bij Atelier 88 Modevakschool wordt gevolgd, dan kan er bij het LPM examen worden gedaan. Het diploma dat zij uitgeven is gecertificeerd door Modint. Dit is een organisatie die door de overheid is gemachtigd tot het verlenen van erkenningen die betrekking hebben op de textielbranche.

Belangstellenden kunnen ook apart een leerweg textielwaren- of stoffenkennis volgen. Stof voelen, ruiken en analyseren is voor iedereen weggelegd en heel leuk om te doen. Wanneer we in de toekomst duurzame kleding willen maken is de kennis over de producten waarmee wordt gewerkt van essentieel belang. Vanaf 2019 is ook het Certificaat Textielwarenkennis niveau Kleermaker door Modint gecertificeerd. Een reden temeer om te bekijken of een cursus textielwarenkennis wat voor je is.

Het LPM is ook de uitgever van het textielwarenkennis werkboek "Alledaags Textiel". Aan de hand van dit, speciaal voor de kleermaker geschreven, handboek worden de lessen in stoffenkennis en overige materialen doorgewerkt. Er zijn jaarlijkse stalensets en een unieke verzamelband van de stofcollectie op alfabetisch volgorde. Er is een uitgave Bedrijfsvoering verschenen over het opzetten van een bedrijf door een kleermaker en modevakdocent.

Meer informatie vindt u op de website lpmmode.nl van het LPM.