LPM examens

In 2002 is het Landelijk Platform Modevakonderwijs ( LPM ) opgericht.
Het doel van deze vereniging van organisaties is het jaarlijks organiseren van examens voor cursisten van modevakscholen. Het LPM heeft kwaliteitsnormen opgesteld voor het diploma Costumière en Kleermaker in het Damesvak.

De scholen die hiervoor de opleidingen verzorgen werken volgens deze kwaliteitsnormen die door het LPM zijn opgesteld. Atelier 88 onderschrijft deze eisen, want zij staan garant voor gedegen vakkennis en aan het ambacht van kleermaker worden terecht hoge eisen gesteld.

Wanneer een opleiding voor costumière en/of kleermaker bij Atelier 88 Modevakschool wordt gevolgd, dan kan er bij het LPM examen worden gedaan. Het diploma dat zij uitgeven is gecertificeerd door KCHandel voorheen de Lift-group. Dit is een organisatie die door de overheid is gemachtigd tot het verlenen van erkenningen die betrekking hebben op de textielbranche.

Het LPM is ook de uitgever van het stoffenkennisboek “Alledaags Textiel”.
Aan de hand van dit, speciaal voor de kleermaker geschreven, handboek
worden de lessen in stoffenkennis en overige materialen doorgewerkt.

Er is een uitgave verschenen over het Ondernemerschap van kleermaker en modevakdocent. Meer informatie vindt u op de LPM-website.